دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

آتئیست

مناظره آتئیست و مسلمان – (آیه ۳۳ سوره مائده)

بیخدا شدن – من زئوس هستم

تمام بدبختی ایرانیان از باور به دروغگوئی های آخوند ها و پرستش شخصیت های کشورهای اسلامی از کشورهای عربیست. مردمان کشوری که آخوند و مُردگان را بپرستند، هرگز شاهد یک زندگی خوب و انسانی نخواهند بود. هر چه هست ...