دوشنبه, ۴ شهریور , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

درباره خبر یک

  • اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

    سایت «خبر یک» مستقل است، و به هیچ جریانی اعم از دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و غیره وابستگی ندارد.

ما بیطرف نیستیم، و هدف ما روشنگری و مبارزه برای سرنگونی رژیم فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامیست. 

  •  به آزادی بی قید و شرط بیان اعتقاد داریم، و به این منظور اخبار سایت «خبر یک» در ارتباط با ادیان، شخصیت ها، و  دیگر موضوعات، بدون سانسور چاپ می شود.
  • همچنین برای آینده ایران خواهان آزادی های انسانی و اجتماعی و ممنوعیت قانونی دخالتگری دین اسلام در مسائل شخصی، فرهنگی، سیاست و حکومت، و جامعه ای بر اساس سکولاریسم می باشیم. 

با ما همکاری کنید و مطالبتان را برای ما بفرستید.

  • آدرس تماس و ارسال مطالب، گزارش،  عکس، ویدیو… 

info.khabar1@gmail.com