چهارشنبه, ۹ بهمن , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

درباره خبر یک

  • اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

    «خبر یک» مستقل است، و به هیچ جریانی اعم از دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و لاغیر وابستگی ندارد. 

  • همچنین برای آینده ایران خواهان برابری قانونی زنان و مردان در حوزه های شخصی و اجتماعی و فرهنگی و دیگر مناسبات… آزادی احزاب سیاسی و غیر سیاسی، عقاید دینی، آتئیسم و بی دینی، و ممنوعیت قانونی دخالتگری موازین شرعی و نهاد ها و شخصیت های اسلامی، و اجتماعی دمکراتیک بر اساس سکولاریسم.

  • ما بیطرف نیستیم، و هدف ما اطلاع رسانی و روشنگری و سرنگونی رژیم قاتلین و جنایتکاران و  رژیم فاشیست های اسلامی در ایران است.

با ما همکاری کنید و مطالبتان را برای ما بفرستید.

  • آدرس تماس و ارسال مطالب، گزارش، عکس، ویدیو… 

info.khabar1@gmail.com