سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

حمله عمومی تند و منطقی عارف به اسلام و علی در کنسرت

چهره خونریز علی و قصاب محمد جنایتکار که ایرانیان جاهل و نادان و عقب مانده او را می پرستند.