سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

نصرت الله کریمی، بازیگر، کارگردان و مجسمه‌ساز ایرانی درگذشت / و یادداشت فرج سرکوهی

نصرت کریمی نمونه ای متعالی بود از مقاومت و مبارزه هنرمند و خلاقیت هنری علیه استبداد فرهنگ‌کش، هنرمندی که در فیلم‌های به زمان خود درخشانی چون درشکه چی و محلل، ـــ نمونه‌های خلاقی از بومی کردن سینمای نئورئالیستی ایتالیا در ایران ـــ، نقد اعتقادات، سنت‌ها و خرافه‌های دینی را به هنر متعالی برکشید و خشم کسانی روحانیونی چون مطهری را برانگیخت، از پیشگامان خلق انیمیشن و تئاتر عروسکی در ایران بود و از بهترین استادان، گریمورها و بازیگران سینما و تئاتر و…

روحانیون و دولتمردان اسلامی، که خرافه‌های دینی و شریعت آنان آماج نقد هنرمندانه نصرت کریمی بود و کینه او به دل داشتند، در همان سال‌های نخست حکومت خود، او را زندانی، «ممنوع الکار، ممنوع التصویر، ممنوع التدریس، ممنوع الحضور» کردند، اما نصرت کریمی ، به نیروی هنر خلاق و مستقل، فضاهای تازه آفرید و حضور تاریخی خود را حتا در زندان سانسور اسلامی تثبیت و از جمله با خلق صورتک‌ها و مجسمه‌های دفرمه خود زمانه نکبت و گژدیسگی اسلامی را ثبت کرد.

یک بار به من گفت هنر از دیوارهای زندان و نادانی برمی‌گذرد.

نصرت کریمی از دیوارهای زندان فرهنگ‌کش جمهوری اسلامی برگذشت.

Mohallel.jpg