چهارشنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلمی تکان دهنده از سردخانه بیمارستان نفت ماهشهر / ما انتقام میگیریم، دور نیست

بخواهیم و یا نخواهیم و برای آزادی ایران از شر رژیم داعشی صفت جنایتکاران و چماقداران و آخوند های حکومتی هیچ راهی به غیر از حضور خیابانی و در پاسخ به خشونت مامورین رژیم عکس العمل به خشونت و حتی مسلح شدن و مقابله به مثل وجود ندارد. رژیم قاتلین اسلامی همه راه های مسالمت آمیز و مدنی مردم ستمدیده و معترض ایران را با گلوله پاسخ میدهند!