دوشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

ویدیوهای پخش نشدە از تظاهرات فردیس کرج! نترسید نترسید ما همە با هم هستیم / حکومت آخوندی نمیخواهیم

بخواهیم و یا نخواهیم و برای آزادی ایران از شر رژیم داعشی صفت جنایتکاران و چماقداران و آخوند های حکومتی هیچ راهی به غیر از حضور خیابانی و در پاسخ به خشونت مامورین رژیم عکس العمل به خشونت و حتی مسلح شدن و مقابله به مثل وجود ندارد. رژیم قاتلین اسلامی همه راه های مسالمت آمیز و مدنی مردم ستمدیده و معترض ایران را با گلوله پاسخ میدهند!