جمعه, ۲۰ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

مراد شیخی: چند سوآل مربوط به حقوق کارگران از «رضا پهلوی»

نویسنده: مراد شیخی

یکی از اصلی ترین مسائل در ایران بر میگردد به حوزه حقوق قانونی کارگران در ایران. کارگران ایرانی چه در زمان حکومت پهلوی و سلطنت سابق و چه بعد از آن و در جمهوری اسلامی از کمترین میزان برخورداری ازحقوق قانونی اعتراض و اعتصاب و داشتن اتحادیه های مستقل و آزاد کارگری برخوردار نبوده اند. و هر زمان که کارگران و زحمتکشان ایرانی که اکثریت مطلق جامعه ایران را نیزتشکیل میدهند خواسته اند که به میزان حقوق و معیشت و بیمه و شرایط کار و غیره… اعتراض کنند، فورا با تهدید و اخراج… و در جمهوری اسلامی با حکم شلاق و زندان و دیگر محرومیت های اجتماعی روبرو شدند.

حال سوآل بنده و مشخصا از شازده رضا پهلوی این است که نظر شما در ارتباط با حق قانونی داشتن اتحادیه های آزاد و مستقل کارگران، چیست؟ آیا کارگران شرکت های خصوصی و دولتی حق اعتصاب عمومی و حق اعتراض قانونی و بدون اینکه دچار مشکلی با نیروهای پلیسی و تهدید کارفرما و دولت مواجه شوند را، دارند؟ اصولا نظر جنابعالی در مورد حقوق و معیشت کارگران و اتحادیه های مستقل و آزاد کارگران چیست؟ آیا غیر از این است که جنابعالی که در مصاحبه قبلی تان با بی بی سی از سیستم گذشته پدر و پدر بزرگتان دفاع نمودید، و شما نیز همچون اجداتان بدنبال ایجاد و حمایت از سیستم به روز و سرمایه داری سرکوبگر و پلیسی برعلیه کارگران و زحمتکشان، در ایران هستید؟

دیکتاتوری مطلق در زمان محمد رضا شاه پهلوی. از نظر سیستم حکومت پهلوی و سلطنت و خمینی و سیستم جنایات جمهوری اسلامی وجود ندارد. هر دو تای این سیستم بشدت ضد مردمی و جنایتکار و فاشیستی بودند.

به این معنی که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و فرض بر این بر روی کار آمدن سیستم مورد نظر شما و بعد از چند سال فاصله های طبقاتی و بروکراسی اداری و حلبی آباد های دوران پهلوی نیز احیاء خواهد شد! شازده رضا پهلوی، آیا میشود قبل از اینکه هر ادعای مبنی بر مسئولیت پذیری تان در آینده ایران داشته باشید بفرمائید که کارگران و زحمتکشان ایرانی که اکثریت جامعه ایرانی را تشکیل میدهند، و درست همین طبقه کارگر و زحمتکش و فقیر کشور که بی محابا می آید خیابان و انقلاب میکنند، و اون طبقه سرمایه دار مورد حمایت شما برای آینده ایران نیز  جدا از مردم انقلابی در خیابان ها و در خانه های امن و بی خطر تنها و تنها نظاره گر مرگ و میر و خونریزی مردم در جریان انقلاب هستند، کجاست؟

رضا پهلوی در آمریکا هم نگران بی اسلام شدن مردم ایران است! هنوز هم نگاه عقب مانده اسلامی رضا پهلوی همچون پدر و مادرش گرایشش به حکومت اصلاح شده اسلامی دارد، نگاهی که نسل مدرن کنونی ایران سالهاست از آن گذشته اند!

راستی چرا شازده هرگز در مورد حقوق و آینده کارگران و اتحادیه های مستقل و آزاد حرفی نمیزنند و همچون آیت الله خمینی در قبل از انقلاب ۵۷ کلی گوئی میکنید و بس! و اصولا چرا وارد حوزه مسائل حق و حقوق قانونی کارگران صحبتی نمیکنید.

نکته آخر به گمان من: لازم است که شخصیت ها و احزاب سیاسی و غیره که ادعائی در مورد مسئولیت پذیری در مورد آینده ایران دارند، در مورد تمام موارد برخورداری مردم ایران برنامه هایشان را علنن ارائه دهند.  که تا مردم ایران اجازه داشته باشند که آگاهانه و به درستی از میان افراد و احزاب انتخاب کنند. نظرشان را در مورد جدائی دین از سیاست و دولت و مسائل شخصی و فرهنگی و غیره را بگویند. آیا کمونیست ها و آتئیست ها و بی خدایان همچون دیگران از حق تشکل و آزادی های کامل برخوردارند؟

جایگاه آخوند ها در آینده ایران کدام است؟ آیا مردم ایران فارغ از باور های دینی و غیر دینی در تمام مسائل برابرند؟ در قوانین آینده ایران تبعیض جنسی برداشته میشود و قانون برابری زنان و مردان تصویب میگردد؟ نظرشان در مورد آزادی های بی قید و شرط بیان چیست؟ برنامه قانونی در ارتباط با چند همسری مردان؟ حقوق کودکان؟ ممنوعیت ازدواج زیر سن ۱۸ سال؟ نقش آخوند در نظام آینده و منابع مادی شان چگونه تامین خواهد شد؟ و بسیاری دیگر از سوآلات مهم در حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و عقیدتی و شخصی…

کارگرانی که ماه ها حقوق نمیگیرند و در اعتراض توسط چماقداران رژیم دشمن کارگران و مدافع سرمایه داران و صاحب کاران، کارگران را دستگیر و به اتهام های دروغین سیاسی زندانی میکنند. و در عین حال زندگی اشرافی آخوند ها و آیت الله های حکومتی و سران و گماشته ها و آقازاده های رژیم و چپاول و دزدی اموال ملت ستمدیده ایران.

لازم و ضروریست که از همین الان مردم ستمدیده ایران برای فردایشان همه چیز را بدانند، و تا اینکه بتوانند با آگاهی کامل تعئین و تکلیف و انتخاب کنند، و نه اینکه بگوئیم الان تنها زمان مخالفت با جمهوری اسلامی و اتحاد اپوزسیون است، و اجازه دهیم که اساس مسائل را بعد از براندازی جمهوری اسلامی در ایران مطرح کنیم

متاسفانه اتفاق اشتباه اتحاد همه برای سرنگونی شاه در انقلاب سال ۵۷ رخ داده، و بعد از رفتن شاه، تنها کسی که برنامه کامل برای اداره کشور بر اساس شرعیات و ارتجاع اسلامیزه کردن ایران داشت همان «خمینی» ضد آزادی و انقلاب مردم بود و بس! بقیه اپوزسیون و روشنفکر های مستقل نیز یک هفته بعد از به نتیجه رسیدن انقلاب مردمی هیچگونه برنامه خاص و مشخصی برای اطلاع عمومی نداشتند، و نتیجه آن اتحاد اشتباه  همه با هم! و  اینکه زمان پرداختن به سوآلات بعد از سقوط پهلوی نیست را بخوبی میدانیم که چه بر سر اپوزسیون انقلابی و آزادیخواهان ایرانی آمد… نتیجه اتحاد همه با هم و بدون پرسش نیز به قدرت رسیدن ارتجاعی ترین تفکر اسلامی و باند چماقدار زن ستیزان و دشمنان آزادی های شخحصی اجتماعی و احزاب و جنایتکاران و قاتلان و آدمکشان اسلامی! 

و برای ما اهمیت فراوان دارد که دوباره نخواهیم که تاریخ آینده مان را با اشتباهات گذشته تکرار کنیم و این مرتبه اجازه ندهیم نماینده سیستم سرمایه داری و دشمن قسم خورده حقوق کارگران و زحمتکشان بر سر کار بیاید و دوباره چکمه و پلیس مدافع حقوق سرمایه داران اجازه قانونی داشته باشند که دمار از روزگار همه ما در آورند!