سه شنبه, ۱۹ آذر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

فوری: مزدور «علی سامی»، جاسوس و اطلاعاتی رژیم در شهر آرهوس دانمارک ـ (ادمین فیسبوک دانمارک چه خبر؟ Danmark) + اسناد

متاسفانه  علی سامی، این مزدور و جاسوس و اطلاعاتی رژیم جنایتکاران اسلامی با فریب تعدادی از ایرانیان مقیم و غیر مقیم در دانمارک موفق به جلب حمایت فیسبوکی به اسم دانمارک چه خبر؟ Danmark خبر شده است.

تا به امروز بارها اتتفاق افتاده است که جاسوسان جمهوری اسلامی در نقش اپوزسیون مخالف حکومت توانسته اند که با عوام فریبی در میان سرنگونی طلبان و مخالفین رژیم نفوذ کنند. 

آدرس و چهره فیسبوک علی سامی ادمین دانمارک چه خبر؟ Danmark

با توجه به اسناد موجود «علی سامی» نیز به به عنوان ادمین فیسبوک دانمارک چه خبر؟ Danmark و با عملکرد حمایتی خود از سیاست های رژیم جنایتکار اسلامی در داخل و خارج کشور، و همچنین با ایجاد تهمت و تفرقه و تهدید و فحش و ناسزا به سمت مخالفین رژیم اسلامی در دانمارک ثابت کرده است که او قطعا یکی از جاسوسین و عوامل نفوذی اطلاعاتی های جمهوری اسلامی در شهر آرهوس دانمارک میباشد. 

متن نوشته علی سامی برای یکی از مخالفین جمهوری اسلامی در دانمارک.

هشدار و درخواست

ما از شما هموطنان عزیز ایرانی خواهشمندیم که در فیسبوک و با استفاده از گزینه ریپورت گزارش برعلیه این مزدور رژیم را برای مسیولین فیسبوک اطلاع دهند، و همچنین تا جای ممکن برعلیه عملکرد این جاسوس حکومت که در لوای دانشجو موفق به حق اقامت در دانمارک شده است را افشا کنید. 

حمایت بی چون چرای علی سامی از جمهوری اسلامی در این نوشته کاملا مشهود است.

و همچنین ما از مسئولین حق اقامت دانمارک تقاضا مندیم که هر چه سریعتر و با توجه به عملکرد «علی سامی»، بعنوان ادمین دانمارک چه خبر؟  Danmark را بعنوان جاسوس و عامل خطرناک در جامعه دانمارک بشناسند و ایشان را بازداشت و در سریعترین زمان ممکن ترتیب اخراج و یا دیپورت او را به ایران را فراهم نمایند. علی سامی به عنوان یک جاسوس رژیمجمهوری اسلامی در کشور دانمارک میتواند برای امنیت همه مردم دانمارک و مخصوصا ایرانی های مقیم دانمارک خطرناک باشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی 

مرگ بر جاسوسان و عوامل اطلاعاتی رژیم در خارج ایران

چگونگی انعکاس خبر توسط علی سامی به خوبی نشان دهنده این است که ایشام از عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خارج کشور و دانمارک میباشد.