چهارشنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

به ابوالفضل وقتشه، هادی خرسندی

هادی خرسندی – ویژه گویانیوز
کاش من با بخارتر بودم
جزو اون چهارده نفر بودم
کاشکی اعتراض میکردم
لب به فریاد باز میکردم
خفقان، فقر، بی سرانجامی
نحسی این رژیم اسلامی
کاش من هم مبارزی بودم
رد ز هر خط قرمزی بودم
زندگی کاش فرصتم میداد
تا شکایت کنم ازین بیداد
ولی البته من گرفتارم
همه ی هفته رو سر کارم
جمعه ها هم زنم کباب میپزه
چه کبابی چقدر خوشمزه!
ولی این چهارده نفر با هم
خوبه سرسخت باشن و محکم
یکهوئی دسته جمعی جا نزنن
از من و باقی آبرو نبرن!
باید آینده رو درست ببینن
نکنه وا بدن عقب بشینن
اگر آزاد یا به سلّولن
اینا از این ببعد مسئولن
من اگه جای هر کدوم باشم
از درون این رژیمو می پاشم
چرا اصلاً نمیکنن کاری؟
مارو علاف کردن انگاری!
نرخ بنزین عجب زده بالا
به ابوالفضل وقتشه حالا
نمیخوان ظاهراً ز جا پاشن؟
شایدم از خود رژیم باشن!!
من چقد خوب شد که خر نشدم
جزو اون چهارده نفر نشدم
حالا وضعم اقلّکَم معلوم
آی وجدان راحت و آروم!

سرنگون باد رژیم اسلامی چماقداران و زن ستیزان و سرکوبگران و شکنجه گران و جنایتکاران و تروریست ها و جنگ طلبان و ناقضان حقوق انسانی و بشر ـ خواهان ایرانی آزاد، با قوانین برابری  زنان و مردان و ممنوعیت و جدای نهاد دین از حکومت و سیاست و غیره… و اجتماعی بر اساس سکولاریسم.