شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

وقتی نماز علی قضا شد و خورشید مجبور شد برگرده ـ ( تا آخوند هست، جوک میخوایم چکار! :))

زمان شاه سید کریم جوک می گفت و مردم میخندیدند، و الان هم زمان خمینی و خامنه ای، آخوندا در بالای منبر روضه خونی جوک میگن و باعث خنده مردم میشن!