چهارشنبه, ۹ بهمن , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

کلیپی کوتاه از سخنان آخوند «علم الهدی مشهدی»، در رسانه های عراقی ـ (امپریالیسم تروریستی رژیم شیعه اسلامی)

آخوند های قاتل و جنایتکار، و دشمن ایران و ایرانی ـ دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.