شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

فیلم حمله جوانان خشمگین عراقی با لنگه کفش به تصاویر آخوند دیکتاتور خامنه ای و جنایتکار تروریست سلمیانی کرمانی

جنایتکار تروریست «قاسم سلیمانی کرمانی»، به مقامات امنیتی عراق: ما در ایران می‌دانیم چه رفتاری با معترضان بکنیم

پاسدار قاسم سلیمانی کرمانی، این جنایتکار تروریست، در این سالهای گذشته چه کاری به غیر از جنایت و آدمکشی انجام داده است؟ این قاتل و جنایتکار رژیم اهل کرمان، دشمن حقیقی مردم ایران است. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.