شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

عراق: فیلم به آتش کشیدن عکس خمینی و خامنه ای

وظیفه انسانی و شهروندی هر ایرانی آزادیخواه است که تا جای ممکن برعلیه رژیم فاسد و جنایتکار و داعشی صفت اسلامی در ایران مبارزه کند، یکی از راهکارها شعارنویسی و پاره کردن و به آتش کشیدن بنر های تبلیغاتی سران رژیم منجمله خمینی و خامنه ای است.

دانشجویان عراقی هم به معترضان پیوستند / ادامه تظاهرات مردم عراق بر علیه حکومت

شعار نویسی در خیابان های ایران. شعار نویسی و مخالفت با رژیم جنایتکاران اسلامی، یک مبارزه همیشگی مردم ستمدیده و آزادیخواهان ایرانیست. این شعار ها مهم است: مرگ بر خامنه ای ـ مرگ بر آخوند ـ مرگ بر پاسدار ـ مرگ بر بسیجی ـ مرگ بر جمهوری اسلامی ـ آزادی، برابری زنان و مردان، و سکولاریسم برای ایران. این شعار ها مهم است: مرگ بر خامنه ای ـ مرگ بر آخوند ـ مرگ بر پاسدار ـ مرگ بر بسیجی ـ مرگ بر جمهوری اسلامی ـ آزادی، برابری زنان و مردان، و سکولاریسم برای ایران.