شنبه, ۲۱ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فوری: ادامه اعتــ.ــراضات عراق و پاره کردن شبانه عکس خامنه ای!!! و فیلم لگد کردن عکس قاسم سلیمانی کرمانی

چهل ساله که جمهوری اسلامی پرچم کشورهائی چون اسرائیل و آمریکا… و مخالفینش را آتش میزند، و حالا شاهدیم که پرچم خرچنگ نشان اسلامی رژیم توسط مسلمانان عراقی به آتش کشیده میشود!