سه شنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

آخوند مفت خور دروغگو: امام رضا تُف کرد، درخت میوه داد و بعد برگ درخت را برای شفا می‌بردند