چهارشنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

“داریوش ارجمند اهل مشهد، ” رکورد ” حسین رضازاده” را شکست!!!

داریوش ارجمند، طرفدار علی خامنه ای دیکتاتور و جنایتکار و قاتل است. این هنرپیشه اهل مشهد سالهاست که دربست به هنرفروشی و گماشتگی و مزدوری رژیم مشغول است.

حکومت ملایان و خونخواران و جنایتکاران در ایران. مرگ بر آخوند ـ آخوند خوب، آخوند مُرده است.