چهارشنبه, ۹ بهمن , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

هفتمین روز تجمع و اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ـ (در اعتراض به اخراج ۲۱ نفر از همکارانشان)

امروز، جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، برای هفتمین روز متوالی در اعتراض به اخراج ۲۱ نفر از همکارانشان، دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان دفتر مدیریت این شرکت دست به تجمع زدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکای کارگران هفت تپه، امروز یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸، شماری از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، برای هفتمین روز متوالی دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان دفتر مدیریت این شرکت دست به تجمع زدند.

کارگران هفت تپه دلیل تجمع خود را در اعتراض به اخراج ۲۱ نفر از همکارانشان، عنوان کردند.

گفتنی است که دور جدید اعتصاب و اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، از روز دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸، به دلیل اخراج ۲۱ تن از همکارانشان آغاز شده است.

اضافه بر خبر: همچنین از دیگر خواست های تجمع کنندگان آزادی کارگر زندانی اسماعیل بخشی و علی نجاتی و دیگر کارگران زندانی نیشکر فته تپه هستند.

یکی از بهترین گزینه های ممکن برای فلج کردم دستگاه نظامی و سرکوبگری رژیم جنایتکاران اسلامی در ایران اعتصابات عمومی، مخصوصا اعتصابات عمومی در بخش های صنعتی همچون نفت و گاز است.