سه شنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

بیانیه سه تن از زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین در ارتباط با پر کشیدن سحر خدایاری

زندانیان سیاسی اسیر در بند ۸ زندان اوین، دکتر ناصر فهیمی، سهیل عربی و حمید کاشانی در تاریخ ۲۰ شهریورماه ۹۸ در پی مرگ دردناک خانم سحر خدایاری، تسلیت خود را به خانواده محترم وی و تمام مردم شریف و ورزش دوست ایران ابراز داشتند.

به گزارش ایران کارگر، این زندانیان سیاسی روز شنبه ۲۳ شهریورماه نیز در محکومیت خودسوزی سحر خدایاری و خودکشی جوانان به دلیل بی عدالتی در نظام جمهوری اسلامی، بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه آمده است:

«رفت که پیامش شنیده شود. یک‌بار سوختن بهتر از هر روز و همیشه سوختن است وقتی که سوختن انسانی را چیزک قلمداد می‌کنند. دختر آبی، مردک‌های منفعل آن سوی دیوارها را تحمل کرده بود و سحرها در این زندان بزرگ (ایران تحت حاکمیت واپسگرایان و مرتجعان)، همیشه در تبعیض و محاصره قوانین واپسگرایانه و تحجرگرایانه رژیم آخوندی و مزدوران این رژیم قرار دارند.

آزادی، و قانون برابری زنان و مردان، ممنوعیت دخالتگری آخوند و دینداران در مسائل اجتماعی و خصوصی و سیاست و غیره… و سکولاریسم برای ایران فردا.

بسیار شعار می‌دهند آزادی، عدالت، برابری؛ اما در واقع طعم زور، بی عدالتی، نابرابری، توهین، تحقیر، به بند کشیدن، به زنجیر کشیدن، رعب و وحشت و ارتجاع می‌بینیم.

فقط راه رذالت، شیادی، دیکتاتوری، خون بیگناه ریختن، زن‌کشی و عدالت‌کشی، باز و هموار است.

مرگ بر آخوند ـ آخوند خوب، آخوند مُرده است ـ در ایران تحت حاکمیت نظام اسلامی (داعشی های وطنی)، دشمنان آزادی های مردم و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی… زن ستیز ها، به غیر از آخوند ها و سران و گماشتگان و چماقداران جمهوری اسلامی، اکثریت مردم در فقر و رنج و عذاب و درد و بدبختی رنج و درد میکشند. رژیم اسلامی آخوند های جنایتکار و پاسداران و بسیجی های چماقداران و فاسدین و قاتلین و شکنجه گران و تروریست ها… دشمن ایران و ایرانی همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.

سحر جان! تو نسوخته‌ای؛ تو یکباره دیکتاتورها را سوزاندی و بیشتر، بی‌هویتی و ارتجاع آنها را ثابت نمودی.

به فرض به تو گفتند مجنون بودی، آیا به زنان و دختران دیگر هم می‌گویند مجنون؟؟ برای شما گفتند حکمی صادر نشده و دروغ است؛ آیا برای سحرهای دیگر و زنان و دختران ایران زمین که راه تو را ادامه دهند این مزدوران پول‌پرست چطور برخورد می‌نمایند؟؟ به چند نفر می‌توانند بگویند مجنون و دیوانه؟؟

سحر جان! گل کاشتی! امید به زندگی را همیشه زنده نگه داشتی و همیشه در قلب جوانمردان و آزادیخواهان جایگاه بالا و ویژه‌ای داری.

ای کاش هر لحظه از سوختن سحرها پیشگیری کنیم و مدافع‌شان باشیم و مدافع آزادی‌های مشروع و اجتماعی آنها؛ مدافع و دفاع از نجابت آنها چه با روسری چه بدون روسری، بدون تبعیض و نوع جنسیت.

اسلام، آخوند ها، جمهوری اسلامی، دشمنان قسم خورده آزادی و عدالت و برابری و حقوق انسانی زنان. آخوند خوب، آخوند مُرده است. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.

به این فاجعه‌ها نباید گفت چیزک و نباید خندید؛ بلکه باید قوانین واپسگرایانه و قانون‌گذاران مرتجع را به زباله‌دان تاریخ انداخت.

و جالب آنکه مرتجعان رژیم آخوندی ایران، خودشان قانون و قانون اساسی تصویب می‌نمایند و خودشان همان قوانین تصویبی را در زباله‌دان می‌ریزند و می‌گویند این قوانین فرمایشی و نمایشی است و قابلیت اجرا ندارد.

عیش و نوش و سکس اعراب و کشورهای حوزه خلیج فارس و غیره با دختران زیباروی ایرانی در مشهد.

ما زندانیان سیاسی در زندان اوین ضمن ابراز نفرت از این رژیم بی‌عدالت و بی‌منطق، خواستار واکنشی شدید و انتقام‌جویانه از طرف جامعه ایران و جهان در ارتباط با این مزدوران و ناقضان حقوق بشر و مرتجعین واپسگرا هستیم.

امضا کنندگان بیانیه: ۱. دکتر ناصر فهیمی ۲. سهیل عربی ۳. حمید کاشانی

۲۳ شهریورماه ۹۸»

آخوند های مفت خور مرتجع، قوانین جمهوری اسلامی که بر گرفته از اسلام عربی است، دشمنان قسم خورده حقوق زنان با مردان ایرانی هستند. حقوق زن در اسلام از حقوق حیوان هم کمتر است.