شنبه, ۲۱ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

رژیم دزد ها: “شبنم نعمت زاده”؛ (دختر محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت)، اولین ملکه مافیایى ایران راهى اوین شد !!! همه دزد!!!

 محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت را بهتر بشناسیم.