دوشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

رکسانا تلارمی: متن زیر همدردی ناچیزیست به شعر اسماعیل بخشی، کارگر زندانی، که به کارگران هفت تپه تقدیم کرده است

نویسنده: رکسانا تلارمی 

آری حقیقت نزد توست و رنج های آدمی را پایانی نیست. پدیده مرگ که ظاهرا نقطه ی اوج رنج های ما انسان ها به حساب می آید تنها حضوریست از رنج، در برهه ای از زندگی، در فقدانی که بر ما وارد می شود و زهر تلخیست که جان و پود آدمی را تکان می دهد، اما با این همه مقایسه ایست بی ربط از این همه رنجی که در طول زندگی به ما انسان ها تحمیل می شود.

رنج هایی دیگر، چون رنج زیستن در فقر، رنج زیستن در بیماری، رنج زیستن در بی‌کسی، رنج زیستن در جنگ و آواره گی و رنج زیستن در نبود آزادی از آن دست رنج هایی هستند که هستی انسان را همواره به مخاطره می‌اندازند.

اسماعیل بخشی، نفر سوم از راست.

ایا این رنج‌های بشری را می‌شود جدا از این سیستم نابرابر جهانی تعریف نمود؟

آیا رنج زندگی در فقر و بیماری، بیکاری و بهره کشی از انسان، که سرچشمه اش به توزیع نابرابر ثروت در نبود عدالت در جهان بر می گردد بستگی ندارد؟

حال چگونه می توانیم خود را از این رنج های تحمیل شده رها کنیم؟

یکی از بهترین گزینه های ممکن برای فلج کردم دستگاه نظامی و سرکوبگری رژیم جنایتکاران اسلامی در ایران اعتصابات عمومی، مخصوصا اعتصابات عمومی در بخش های صنعتی همچون نفت و گاز است.

تنها پاسخی که به ذهن می‌رسد این است که، می‌باید با سرچشمه این رنج ها مقابله کرد و ریشه آنرا خشکاند.

آیا پادزهر دیگری سراغ داریم جز ایستادگی؟ جز مقاومت؟ و جز مبارزه با عاملان و مسببین این زندگی سراسر رنج؟!

مرگ هر پاسدار و بسیجی و آخوند خدمت بزرگی برای رسیدن به آزادی در ایران است. آخوند و پاسدار و بسیجی خوب، مُرده است. اینها دشمنان حقیقی ملت ایرانند.

آیا جز شناسایی عامل اصلی این مصیبت و از بین بردنش راه واقعی دیگری را می‌توان سراغ گرفت؟

نه، هیچ تسلایی برای رنج جانکاهمان نیست جز مقابله و مبارزه با این سیستم جهانی که انسان را در این مخمصه‌ی زندگی مملو از رنج انداخته است. تنها انتخابمان این است: مقاومت! مبارزه! پیروزی !

انتخاب تو انتخاب ما نیز هست.

شعر “رنج” از اسماعیل بخشی، کارگر زندانی که به کارگران هفت تپه تقدیم کرده است :

می رنجم تا تو نرنجی
شادم ازین رنج
می خندم در این رنج بر این رنج
رقصان رنجت را به دوش می کشم
تا تو نرنجی.

مرگ بر رژیم اسلامی چماقداران و جنایتکاران و تروریست ها و جنگ طلبان ـ خواهان ایرانی آزاد، با قوانین برابری قانونی زنان و مردان و سکولاریسم.