یکشنبه, ۲۲ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم: دستاوردهای معراج پیامبر اسلام ـ (ولایت علی – فاطمه)

تنها معجزه محمد فریب ابوبکر و بدست آوردن کودک او بنام عایشه برای سکس و تجاوز جنسی به اوست! محمد، یه آدم شیاد و دروغگو و حقه باز و شعبده باز و ریاکار و جنایتکار بود، و در دین محمد عملا هیچ پیام انسانی حول عدالت و برابری و احترام به حقوق بشر و انساندوستی وجود ندارد. هر چی است بکُش بکُش و جنایت…. و همانطور در شروع نوشتم، یگانه دست آورد محمد چگونگی فریب مردم برای سکس بازی هایش، زن بازی هایش، کودک آزاری، و قوانین برعلیه زنان است. قابل توجه زنان اسلام زده ایرانی.

کشوری که آخوند در آن حاکم باشد، بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا است. در ایران، به غیر از آخوند ها که بیماران روانی اند، هیچ کس دیگری از آزادی های شخصی و اجتماعی برخوردار نیست. قوانین جمهوری اسلامی بر گرفته از اسلام عقب مانده هزار و چهارصد سال قبل اعراب است، آزادی و برابری قانونی و اجتماعی زنان و مردان و سکولاریسم برای ایران.