پنج شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

حمله شیر به شمر با مشت و لگد در مراسم تعزیه ـ گور پدر امام حسین! ( تا این احمق ها هستند، آخوندا، هستند! ننگ بر تو ایرانی اسلام زده)

گور پدر امام حسین! ایران و ایرانی یک دشمن مشترک دارد و آن هم آخوند ها و فرهنگ مُرده پرستی ایرانیان برای شخصیت های اسلامی اعراب. تا زمانی که ایرانی احمقانه و از سر ریا و یا فریب خوردگی پای روضه آخوند و مراسم محرم حسین پرستی برود، ایران و ایرانی جزء بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشورهای دنیا خواهد بود، و همچنان آخوند رئیس جمهور، و این دشمن مشترک بنام حکومت اسلامی بر ما زور میگوید و حکومت میکند! ایرانی هوشیار باش! ایرانی آگاه باش، ایرانی دست از این همه نادانی و جهالت و مُرده پرستی بردار! ایرانی، بدنبال یک زندگی همراه با آزادی و برابری زنان و مردان و انسانیت و انسان دوستی و شادی و رفاه و امنیت کار و یک دنیای بهتر و فردای روشن باش. ایرانی، از همین امروز بگو گور پدر امام حسین و هر چه عقب ماندگی! تاریخ جهالت بشر تمام شده است، ایرانی تا به کی میخواهی فریب دکان پررونق و سرمایه داری مذهبی آخوند ها را بخوری؟ ایرانی، آیا هرگز دیده ای آخوند مفت خور بیکار و انگل و سربار ایران و ایرانی، برایت روضه مجانی بخواند و از تو پول نگیرد؟ ایرانی اسلام زده و مُرده پرست و  نادان و حسین پرست! آیا هرگز دیده ای که آخوند و مداح بخواهند که مجانی برایت روضه حسین و ابوالفضل و صحرای کربلا… بخوانند و تو را بگریانند؟ ایرانی، جهالت و مُرده پرستی و حماقت و عقب ماندگی تا به کی؟؟؟؟ ایرانی، مُرده پرست، از توست که بر توست! ایرانی مرده پرست اعراب، جهان متمدن، به تو و کارهای احمقانه ات میخندد!