پنج شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

“سعید ملایى” قهرمان خشمگین جودو در برابر”خامنه اى” ایستاد!!! خطر تعلیق ورزش ایران ـ (عدم رویاروی با اسرائیل)

سعید ملایى، جودوکار ایرانى و نفر اول رنکینگ جهانى این رشته مى گوید قربانى بازى “باید ببازى “شده است. افشاگرى هاى او در این رابطه ورزش ایران را با خطر تعلیق مواجه کرده است.

سعید ملایی، جودوکار تیم ملی ایران، در آلمان اعلام پناهندگی کرد ـ (اجازه ندادند که با اسرائیل روبرو شود) ـ (حمایت ماریوس وایزر).

ایرانیان مردمانی صلح دوست و صلح طلب برای همه ایران و جهانند. جمهوری اسلامی و دشمنی اش با اسرائیل هیچ ربطی به ایران و ایرانی صلح طلب ندارد. و همین ها که چهل سال است کورکورانه با کشور اسرائیل دشمنی میکنند و اجازه نمیدهند ورزشکاران تیم ملی نیز با ورزشکاران اسرائیلی روبرو شوند، در واقع همان چماقداران و چاقو کشان و لباس شخصی های شکنجه گر در زندان های ایرانند، و همین جنایتکاران بودند که در سال هشتاد و هشت معترضین به آرای انتخاباتی را به گلوله بستند! ندا آقا سلطان!!! و همین جنایتکارانند که در دهه خونین شصت نیز هزاران ایرانی مخالف را قتل و عام کردند و در بصورت دسته جمعی در گور های بی نام ونشان در سراسر کشور دفن کردند! نمونه اش گورستان خاوران تهران است. از جنایات همین هاست که بیشتر از پنج میلیون ایرانی به عنوان پناهنده آواره کشورهای خارجی شدند! در حقیقت ایران و ایرانی یک دشمن مشترک بیشتر ندارد، و آنهم رژیم داعشی صفت و فاشیست های سرکوبگر جمهوری اسلاماست. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.