شنبه, ۳ اسفند , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

مستند: چرا سپاه تصمیم گرفته در کیش جزیره مصنوعى بسازد؟!! (مافیای دزد ها و جنایتکاران سپاه و فقر اکثرین مردم)

آخوند دیکتاتور قاتل خامنه ای و پاسداران جنایتکار،، تروریست ها. فاسدین، دزد های اموال ایران، میلیاردر ها…. دشمنان ایران و ایرانی. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.