پنج شنبه, ۸ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

مراد شیخی: برای سرنگونی رژیم جنایتکاران اسلامی بی تفاوت نباشیم، مسئولیت بپذیریم

نویسنده: مراد شیخی

حدودا چهار دهه است که جمهوری اسلامی در لوای احکام اسلامی و شرعیات ابتدای ترین حقوق انسانی و مسلم تمام معترضین و مخالفین و ایرانیان تحت ظلم و ستم را با سرکوبگری و جنایت پاسخ میدهد. دستگیر میکند، شکنجه میکند، قضات ناعادل حکومت اسلامی حکم به زندان و اعدام… و احکام وحشیانه دیگری می دهند…

از تاریخی که آخوند خمینی خونخوار و جلاد قرن، وارد ایران شد، کشور ایران تبدیل به یکی بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشورهای دنیا گردید. جنایتکاران و تروریست های جمهوری اسلامی. اینها دشمنان حقیقی کشور ایران و مردم ایران هستند. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.

صد ها نسخه فیلم و کتاب و نوار و نوشته مستند از جنایات جمهوری اسلامی در زندانی کردن و شکنجه و اعدام و تیر باران جوانان و آزادیخواهان وجود دارد و نیازی به توضیح بیشتر از طرف نگارنده این مقاله نیست. خاوران تهران و گورهای جمعی زندانیان سیاسی تنها نمونه ای از قتل و عام زندانیان سیاسی است .و به جرات میتوان گفت در هر شهر  در ایران یک گورستان مخفی و یا معلوم از نمونه خاوران های چون تهران را در خود جای داده است.

چرا باید کاری کرد؟

وظیفه انسانی همه ما ایرانیان است که در مقابل رژیم جنایتکاران اسلامی هر کاری بر علیه آنان که در اندازه توانمان است انجام دهیم. در داخل ایران، و مخصوصا خارج از ایران، هر کسی و در هر موقعیتی که باشد میتواند عملی در مخالفت انجام دهد. این کار میتواند عضویت در احزاب سیاسی باشد و یا بصورت فرا حزبی و کاملا مستقل بصورت نوشتاری و شعار نویسی و غیره. 

شعار نویسی در خیابان های ایران. شعار نویسی و مخالفت با رژیم جنایتکاران اسلامی، یک مبارزه همیشگی مردم ستمدیده و آزادیخواهان ایرانیست. این شعار ها مهم است: مرگ بر خامنه ای ـ مرگ بر آخوند ـ مرگ بر پاسدار ـ مرگ بر بسیجی ـ مرگ بر جمهوری اسلامی ـ آزادی، برابری زنان و مردان، و سکولاریسم برای ایران. این شعار ها مهم است: مرگ بر خامنه ای ـ مرگ بر آخوند ـ مرگ بر پاسدار ـ مرگ بر بسیجی ـ مرگ بر جمهوری اسلامی ـ آزادی، برابری زنان و مردان، و سکولاریسم برای ایران.

 داشتن اتحاد و بلحاظ شخصی نیز پذیرفتن مسئولیت شخصی انسانی مبارزه برای آزادی ایران تنها گزینه ممکن برای رسیدن به این هدف است.

اگر باور به حق برخورداری از آزادی و برابری قانونی جنسی زنان و مردان و احتماعی بر اساس حق آزاد دخالتگری مردم در اداره امور کشور در حوزه های مختلف را فرای جنسیت و باورهای اعتقادی را داریم، بنابر این نمیتوانیم بی تفاوت از ظلم و ستم حاکمان باشیم و تنها به داشتن یک زندگی مادی و شخصی و خانوادگی روی آوریم و همه دنیای ما در چهارچوب مادیات برای خود و خانواده هایمان باشد. که انتخاب چنین روشی برای زندگی و بستن چشم خود بر ظلم و ستم بر هموطنانمان عین بیشرافتی و تائید و همکاری با جمهوری اسلامیست.

مرگ بر رژیم اسلامی چماقداران و جنایتکاران و تروریست ها و جنگ طلبان ـ خواهان ایرانی آزاد، با قوانین برابری قانونی زنان و مردان و سکولاریسم.

سالهاست که بر هیچ ایرانی پوشیده نیست که  اکثریت مردم ایران در فقر و بدبختی و آوارگی و بی امید به آینده شاه زندگی میکنند. زندگی اکثریت مردم ایران که غیر خودی ها محسوب میشوند، توسط یک اقلیت اسلام زده فاشیست و جنایتکار به گروگان گرفته شده است، و در چنین شرایطی چگونه میتوان سکوت کرد و بی تفاوت بود و به منافع شخصی فکر کرد؟ آیا بی تفاوت بودن به ظلم و ستم و اینکه نخواهیم مسئولیت انساندوستانه آزادیخواهی مان را بپذیریم، ما را همراه و همکار جنایتکاران جمهوری اسلامی نمیکند؟ جمهوری اسلامی در روز روشن  ظلم و ستم میکند، و چگونه میشود که ما نیز در در عین حال به کار و کاسبی پول درآوردن و رفاهیات و مادیات بیشتر برای خویش و خانواده مشغول باشیم..! آیا اینگونه زندگی کردن در خور شان یک انسان است؟  

سخن آخر 

ا به باور نگارنده مطلب بی تفاوت ها و مسئولیت ناپذیران برای امر انسانی براندازی جمهوری اسلامی و آزادی برای فردای ایران، جنایتکار تر از جانیان جمهوری اسلامی اند.

در نوشته بعدی به بی تفاوتی و چشم پوشی پناهندگان ایرانی که در کشورهای آزاد زندگی میکنند و در عین حال چشمشان را بر درد و رنج مردم داخل ایران بسته اند، و مرتبا در سفر ایران هستند خواهم پرداخت. 

مراد شیخی

پنج شنبه, ۷ شهریور , ۱۳۹۸

۲۹-۰۸-۲۰۱۹

 muradsheixi10@gmail.com  

ایران، و زندگی مردم ایران اسیر و زندانی رژیم فاسدین و شکنجه گران و تروریست ها و جنایتکاران و آخوند های عقب مانده شده است. مرگ بر آخوند ـ مرگ بر پاسدار و بسیجی ـ مرگ بر جمهوری اسلامی ـ آزادی، و برابری قانونی زنان و مردان، و سکولاریسم برای ایران.