شنبه, ۳ اسفند , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

زئوس: انسان از خاک نیست ـ (دروغ های قرآن و آخوند ها…) ۱۴ ذقیقه

واقعیاتی علمی در مورد پیدایش و فرهنگ اعراب اسلامی و قرآن که در ایران هرگز اجازه ندادند ایرانی ها بدانند!