شنبه, ۳ اسفند , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

عکسهای «آلاله مشکوری نجفی»، مزدور و پناهنده قلابی و جاسوس رژیم در سوئد که با همسرش به دیدار ظریف رفت‬ند

عکس های «آلاله مشکوری نجفی»، کثافت و آشغال و پناهنده قلابی در سوئد که به همراه همسرش به دیدار جواد ظریف و تیم همراه رژیم جنایتکاران جمهوری اسلامی رفت. 

لازم است که فدراسیون پناهندگان و کسانی که مسلط به نوشتن زبان انگلیسی و یا سوئدی هستند در مورد دیدار این پناهنده قلابی به نهاد های پناهنده پذیر در سوئد گزارش رد کنند. 

آلاله مشکوری نجفی، خائن، مزدور، کثافت، آشغال، پناهنده قلابی، جاسوس رژیم که به همراه همسرش به دیدار ظریف و تیم همراه جمهوری اسلامی در شهر استکهلم سوئد رفت.

پناهندگان قلابی همچون «آلاله مشکوری نجفی»، میتوانند به عنوان جاسوس رژیم در سوئد کار کنند. 

پناهندگان ایرانی در سوئد باید حواسشان به این زن جاسوس خائن مزدور و همسرش باشند. 

اسامی و عکس جاسوس ها و پناهندگانی قلابی و آشغال ها و کثافت های که در سوئد به دیدار ظریف جنایتکار رفتند.

مرگ بر مزدوران و جاسوسان و پناهندگان قلابی در خارج کشور.

مرگ بر جمهوری اسلامی

آزادی و برابری قانونی و جنسی زنان و مردان و سکولاریسم برای ایران فردا.