جمعه, ۲۰ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

نان سنگک هم در ایران لاکچرى شد!!! مرگ بر جمهوری اسلامی

و زندگی اشرافی سران و آخوند های حکومتی و میلیاردر های پاسداران و گماشتگاران رژیم اسلامی…