پنج شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

مایکل اوهنلن: ظریف چهره علنی رژیم کشتار و دروغگو است…

ظریف دروغ می گوید…….

دروغگو و ماله کش اعظم جواد ظریف، و تروریست جنایتکار رژیم قاسم سلمیانی کرمانی. دشمن ایران و مردم ایران. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.

محمد جواد ظریف، دروغگوی بزرگ و ماله کش اعظم، و یکی از سران رژیم داعشی صفت و جنایتکاران اسلامی. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.