پنج شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

فیلم حلقه دزدان رژیم اسلامی: پدر و عمو و زن عموی بچه سه ساله! فامیل شمخانی و رژیم فاسدین و دزد ها و جنایتکاران و چماقداران

کاخ حوزه درس خوانی طلبه ها در شهر قم. آخوند ها، مفتخور، بیکار، دزد، عقب مانده، دشمن ایران، و عامل تمام بدبختی های زندگی مردم ایران. آخوند ها، دشمن ایران و ایرانی. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.