پنج شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

چند نمونه از دروغ های «جواد ظریف» «ماله کش اعظم» نظام فاشیست های جنایتکار اسلامی!

 حجاب (منظور حجاب اجباری و تحمیلی از طرف رژیم) فرهنگ ملت ایران است! ما در ایران زندانی سیاسی نداریم! ما در ایران اعدام سیاسی نداریم! «ما در ایران هیچ بهایی را زندانی نمی کنیم! در ایران هیچ روزنامه نگاری زندانی نمی شود! در ایران اعتراض برای مردم آزاد است! اعدام همجنسگراها مطابق قانونه! ما خودمان انتخاب کردیم که جور دیگری زندگی کنیم!!!

نظر یک کاربر: «جناب ظریف، اینها گوشه‌ای از دروغ‌های شما در مجامع بین‌المللی علیه ملت ایران بود. تحریم و لقب “ماله‌کش اعظم” حق مطلب را در مورد شما ادا نمی‌کنه. شما به مانند گوبلز وزیر پروپاگاندای هیتلر، صرفا بلندگوی یک نظام فاشیستی هستید…»

کاربر دیگر: «اکثریت مردم به شما اعتماد و اعتقاد داشتند ولی همه این اعتبار به خاطر دروغ‌هایی که از زبان مردم گفتید از بین رفت.»

محمد جواد ظریف، دروغگوی بزرگ، ماله کش اعظم، و همکار رژیم فاشیست ها و جنایتکاران اسلامی.

تحریم جنایتکار و گماشته علی خامنه ای «محمد جواد ظریف»، ماله کش اعظم و دروغگوی بزرگ بر علیه مردم ایران، و دشمن مردم ستمدیده ایران.