پنج شنبه, ۱۹ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

آخوند شیاد دزد دروغگو: درگوشی امام حسن با قاطر! (تاسف برای ایرانی های احمق و عقب مانده که گوش میکنند)

مرگ بر جمهوری اسلامی ـ مرگ بر آخوند ـ مرگ بر پاسدار ـ مرگ بر آخوند ـ دشمن ایران و ایرانیان ـ پاسدار، بسیجی، آخوند خوب، مُرده است. آزادی و برابری زنان و مردان و سکولاریسم برای ایران.