سه شنبه, ۲۱ آبان , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

بیانیه جمعی از کارگران و فعالین سنندج: جای کارگران و فعالین کارگری زندان نیست!

بیانیه جمعی از کارگران و فعالین سنندج در حمایت از کارگران زندانی و بازداشتی های اول ماه مه

جای کارگران و فعالین کارگری زندان نیست!

کارگران! زحمتکشان! مردم آزادیخواه و برابری طلب!

همچنان که مستحضرید پس از اوج گرفتن اعتراضات کارگران نیشکر هفته و فولاد اهواز در سال ۹۷ به حقوق های معوقه و روند خصوصی سازی ها و عدم امنیت شغلی و غیره، کارگران این دو واحد تولیدی به همراه خانواده های شان حدود یک ماه در خیابان‌های شوش و اهواز و با طرح مطالبات واقعی‌شان دست به اعتراض و اعتصاب زدند که با حمایت گسترده در دیگر بخش‌های کارگری چه در داخل ایران و چه در سطح بین المللی مواجه شد.

وعده های دروغین خمینی جنایتکار مبنی بر آب و برق مجانی و خانه و …………………. اما امروز شاهدیم که سران و گماشتگان و چماقدران رژیم اسلامی پولدار و سرمایه دار شدند، و اکثریت مردم ایران در فقر و بدبختی و میلیون ها درد بی درمانشان گرفتارند.

پس از این اعتراضات، حافظان سرمایه از ترس فراگیر شدن این اعتراضات و اعتصابات و به صورت قهرآمیز دست به سرکوب این اعتراضات و حامیان آن زدند. از جمله اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه و علی نجاتی کارگر بازنشسته هفت تپه و سپیده قلیان خبرنگار مستقل و دیگر فعالین کارگری از جمله عسل محمدی امیر حسین محمدی فرد و ساناز الهیاری و امیر امیرقلی که در حمایت از این اعتراضات قلم می زدند تا صدای آنان را به گوش هم طبقه های شان برسانند در دستور کار نهادهای امنیتی و قضایی قرار گرفت تا بار دیگر ضدیت خود را با طبقه کارگر ایران به اثبات برسانند.

اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه، ساناز الهیاری و امیر حسین محمدی فرد و سپیده قلیان و امیر امیرقلی با گذشت بیش از شش ماه بازداشت و با وجود پایان بازجوی های شان و حتی بدور از قوانین قضایی حال حاضر ایران همچنان به صورت کاملا غیر قانونی بازداشت و بلاتکلیف می‌باشند.

تعدادی از وعده ها و ادعاهای دروغین خمینی و دیگر چماقداران اسلامی، بعد از سقوط حکومت سلطنت شاهنشاهی پهلوی در ایران. خانه نخرید، همه را صاحب خانه میکنیم! آب و برق مجانی میشود! روحانیون نباید رئیس جمهور شوند! حکومت اسلامی دیکتاتوری وجود ندارد!!! (دروغ شاخدار)، و اما نتیجه اینکه پول ایران به جیب حزب الله و سوریه و حماس… چپاول و دزدی های سران حکومت، ثروت میلیاردی خامنه ای و آقازاده ها، میلیاردر شدن سپاهی ها و آیت الله های حکومتی و زندگی اشرافانه آخوند ها و گماشتگان و جنایتکاران رژیم داعشی صفت اسلامی… و فقر بدبختی و آوارگی و تباهی و بیکاری و بی آیندگی اکثریت مردم ستمدیده ایران…

امیر حسین محمدی فرد و ساناز الهیاری همسرش در اعتراض به این رویه معمول مقامات امنیتی و قضایی و دیگر حقوق زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده اند.

در این میان ساناز الهیاری که در پی وخیم شدن وضعیت جسمانی چندین بار به بهداری زندان منتقل شده بود پس از دوازده روز وبا اسرار خانواده و همسرش دست از اعتصاب غذا کشید، اما همچنان امیر حسین محمدی فرد در بیست و ششمین روز اعتصاب غذایش دچار افت شدید فشار خون و سرگیجه شده و چندین بار نیز توسط هم بندی هایش به بهداری اوین منتقل شده است که پزشکی بهداری هشدار جدی و احتمال خونریزی داخلی را داده است.

رژیم فاسد و دزد ها و چماقداران و جنایتکاران اسلامی، مرتبا کارگران زحمتکشی که برای حقوق کارگری شان اعتراض میکنند را تهدید و بازداشت و زندانی میکند. اعتصابات عمومی همگانی کارگران بهترین گزینه برای مبارزه بر علیه رژیم دشمن کارگران است. مرگ بر پاسدار – مرگ بر بسیجی – مرگ بر آخوند – مرگ بر جمهوری اسلامی.

از طرفی سپیده قلیان که از یکم مرداد دست به اعتصاب غذا زده است در پی وخامت وضفیت جسمانی بیهوش و به بهداری منتقل گردیده است.

استقامت و عظم استوار این عزیزان مورد حمایت گسترده کارگران و فعالین کارگری و اجتماعی و دیگر مردم آزادیخواه ایران و جهان قرار گرفته است و از طرفی ادامه وضعیت حیاتی این فرزندان راستین طبقه کارگر موجی از نگرانی را برای خانواده های شان و دیگر بخش‌های پیشرو جامعه داشته است.

اسماعیل بخشی، نفر سوم از راست.

لذا ما جمعی کثیری از کارگران و فعالین کارگری سنندج و خانواده های مان حمایت بی دریغ خود را از خواسته ها و مطالبات این عزیزان اعلام می‌داریم و آزادی بی قید وشرط تمامی آنها و متوقف کردن تعقیب قضایی و پرونده سازی برای کارگران و فعالین کارگری از جمله اسماعیل بخشی، امیر حسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، سپیده قلیان ، علی نجاتی و عسل محمدی و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر ندا ناجی، عاطفه رنگریز و آنیشا اسدالهی را خواستاریم و عواقب ناشی از هر نوع اتفاق ناگواری را برای این عزیزان متوجه مقامات قضایی و امنیتی و مسئولین زندان‌ها می‌دانیم.

یکی از بهترین گزینه های ممکن برای فلج کردم دستگاه نظامی و سرکوبگری رژیم جنایتکاران اسلامی در ایران اعتصابات عمومی، مخصوصا اعتصابات عمومی در بخش های صنعتی همچون نفت و گاز است.

در پایان ضمن ارج نهادن و احترام به تصمیم این عزیزان در ادامه اعتصاب غذای خود تا رسیدن به خواسته های شان، از این رفقای گرانقدر تقاضامندیم برای تداوم مبازره خود که تا این لحظه صدای‌شان برای طبقه کارگر ایران و جهان رساتر شده، خواستاریم که اعتصاب غذای خود را پایان دهند و تاب و توان خود را در ادامه هر چه هموارتر کردن مسیر مبارزه طبقاتی تا رسیدن به دنیای آزاد و برابر قرار دهند.

جمعی از کارگران و فعالین کارگری سنندج و خانواده های شان 

شعار نویسی در خیابان های ایران. شعار نویسی و مخالفت با رژیم جنایتکاران اسلامی، یک مبارزه همیشگی مردم ستمدیده و آزادیخواهان ایرانیست. این شعار ها مهم است: مرگ بر خامنه ای ـ مرگ بر آخوند ـ مرگ بر پاسدار ـ مرگ بر بسیجی ـ مرگ بر جمهوری اسلامی ـ آزادی، برابری زنان و مردان، و سکولاریسم برای ایران. این شعار ها مهم است: مرگ بر خامنه ای ـ مرگ بر آخوند ـ مرگ بر پاسدار ـ مرگ بر بسیجی ـ مرگ بر جمهوری اسلامی ـ آزادی، برابری زنان و مردان، و سکولاریسم برای ایران.