دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

مستند کوتاه امام دوازدهم – (قابل توجه ایرانیان فریب خورده و مُرده پرست مُرده های اعراب!)

ایرانیان نادان و فریب خورده آخوند ها و با کارهای احمقانه! ایرانیان مُرده پرست! ایرانیانی که به غیر از شخصیت مُرده های اسلامی کشورهای عربی هنر دیگری ندارند! حماقت بسیاری از ایرانیان تمامی ندارد!

ایرانیان نادان و فریب خورده آخوند ها و با کارهای احمقانه! ایرانیان مُرده پرست! ایرانیانی که به غیر از شخصیت مُرده های اسلامی کشورهای عربی هنر دیگری ندارند! حماقت بسیاری از ایرانیان تمای ندارد!