پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

مستند حرمسرای زنان پیامبر ـ قابل توجه ایرانیان بی اطلاع و ناآگاه از هوس بازی های محمد پیامبر عربستانی!

مستند حرمسرای زنان پیامبر ـ قابل توجه ایرانیان بی اطلاع و ناآگاه از هوس بازی های محمد پیامبر عربستانی! قابل توجه زنان و مردان اسلام زده ایرانی و کسانی که فریب دروغ های آخوند های مفت خور و سربار را خورده اند و پای منبر آخوند می نشینند! از بدبختی های ما ایرانی ها این است که آخوند عقب مانده رئیس جمهور و ولایت فقیه!!! و همه کاره در ایرانند! آخوند خوب، آخوند مُرده است. از ماست که بر ماست! آزادی و برابری قانونی زنان و مردان و سکولاریسم برای ایران.

اسلام، آخوند ها، جمهوری اسلامی، دشمنان قسم خورده حقوق انسانی مردم و زنان و مردان و آزادی. آخوند خوب، آخوند مُرده است. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.

نه به حجاب تحمیلی اسلامی ـ آزادی پوشش ـ برابری قانونی زنان و مردان ایرانی، و سکولاریسم برای ایران.