جمعه, ۹ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

صمد و امام زمان و چاه جمکران و ایرانیان عقب مانده و فریب خورده!

تمام بدبختی و عقب ماندگی و آوارگی ایران و ایرانی از وجود ننگین جماعتی بیکار و مفتخور و دزد و عقب مانده بنام آخوند و اسلام زدگیست.