جمعه, ۹ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

مستند «خلخالی» روایتی از دوران مسئولیت نخستین حاکم شرع در بعد انقلاب ۵۷ و خمینی…

این مستند توسط عوامل جمهوری اسلامی تهیه شده است، اما با این حال به قسمت های از جنایات این جلاد و قاتل و نماینده خمینی اشاره دارد.

مصاحبه با خلخالی و ادعاهایش:

حسین مهری « گفتگوی با صادق خلخالی:

این جنایت ها با حکم خلخالی انجام شده است:

عکس از تیرباران و  جنایت های وحشتناک عوامل رژیم داعشی صفت جمهوری اسلامی در کردستان ایران.