دوشنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

آیه ای که نشان میدهد ازدواج های پیامبر فقط بخاطر سکس بوده و نه سرپرستی

اسلام ناب پشمکی:

در دوران دبستان و دبیرستان آموزگاران ما می گفتند دلیل اینکه حضرت محمد زنان بسیار داشت بخاطر لذت دنیوی نبود بلکه میخواست زنانی که در جنگها بی سرپرست مانده اند را کمک کند. اما قرآن برعکس آنرا میگوید.

سوره احزاب آیه ۵۱ می گوید ای پیامبر هیچ اشکالی ندارد که با زنانت نوبت همخوابگی و سکس را رعایت کنی. از هرکدام بیشتر خوشت آمد و میل بیشتری داشتی دست او را بگیر و ببر و بقیه هم بیخود می کنند زر بزنند!

تُرْجی‏ مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوی إِلَیْکَ مَنْ تَشاءُ وَ مَنِ ابْتَغَیْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَیْکَ ذلِکَ أَدْنی‏ أَنْ تَقَرَّ أَعْیُنُهُنَّ وَ لا یَحْزَنَّ وَ یَرْضَیْنَ بِما آتَیْتَهُنَّ کُلُّهُنَّ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما فی‏ قُلُوبِکُمْ وَ کانَ اللَّهُ عَلیماً حَلیماً.

ترجمه از الهی قمشه‌ای:

تو ( ای رسول ) هر یک از زنانت را خواهی نوبتش مؤخّر دار و هر که را خواهی به خود بپذیر و هم آن را که ( به قهر ) از خود راندی اگرش ( به مهر ) خواندی باز بر تو باکی نیست ، این ( آزادی و مختار مطلق بودنت ) بر زنان بهتر و شادمانی دل و روشنی دیده آنهاست و سبب آنکه محزون نباشند و به آنچه ایشان را عطا کردی همه خشنود باشند. و خدا به هر چه در دل شما مردم است آگاه است و خدا ( بر نیک و بد خلق ) دانا و ( بر عفوشان کریم و بر انتقامشان ) بردبار است.

خلاصه تفسیر المیزان:

… این عبارت اشاره باشد به مسأله تقسیم بین همسران و اینکه آن جناب مخیر است که شبهای خود را در میان همسرانش تقسیم کرده یا تقسیم نکند و به فرضی هم که تقسیم کرد می تواند آن را بهم بزند و آنها را مقدم ومؤخر کند و یا اگر با یکی متارکه نموده ، دوباره با او نزدیک شود.بلکه این امر بهتر و نزدیکتر است به اینکه آن زنان چشمانشان روشن شود وخوشحال شده و به آنچه تو در اختیارشان قرار داده ای راضی شوند و اندوه نخورند وخدا آنچه را در دلهای شماست می داند، یعنی خدا می داند که آنکه او را پذیرفته ای وقسمتش را مقدم نموده ای خوشحال است و آنکه او را رد کرده ای یا قسمتش را مؤخرکرده ای به امید روزیست که او را بپذیری و یا قسمت او را مقدم نمایی .و خدا نسبت به مصالح بندگانش علم دارد و چون بردبار است در عقوبت آنها عجله نمی کند و در بعضی امور مطابق مصلحت به آنها مهلت می دهد.

ایران را از وجود ننگین مفت خور ها و آخوند های سربار و جنایتکار و عقب مانده و دشمن ایران آزاد خواهیم کرد. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.