دوشنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

شعر پدر ندا آقا سلطان / بعد از ده سال سکوتش را شکست

بعد از ده سال پدر ندا آقاسلطان سکوتش را شکست و با خواندن شعری، ندای آزادی خواهی دخترش را تکرار کرد

عباس کارگر جاوید، جنایتکار بسیجی و قاتل ندا آقا سلطان ـ مرگ بر بسیجی. مرگ بر پاسدار ـ مرگ بر آخوند ـ مرگ بر جمهوری اسلامی.