چهارشنبه, ۷ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

آداب کتک زدن زنان در اسلام!!! قابل توجه زنان اسلام زده ایران!

اسلام، آخوند ها، جمهوری اسلامی، دشمنان قسم خورده حقوق انسانی مردم و زنان و مردان و آزادی. آخوند خوب، آخوند مُرده است. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.