سه شنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

مستند خمینی، تا مرگ خمینی

آخوند خمینی، با ورودش به ایران هیچگونه دست آورد و ارمغانی به غیر از زن ستیزی و نابرابری، بی عدالتی، سرکوبگری و جنایت چماقداران سپاهی و بسیجی، جنگ طلبی با دنیا، کینه ورزی و دشمنی با آزادیخواهی و حقوق انسانی مردم، و همچنین به راه اندازی حمام خون و قتل و عام زندانیان سیاسی نداشت. خمینی و ادامه دهندگان راه او (جمهوری اسلامی)، ایران را تبدیل به بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا کردند.

ویدئوهای بیشتر در مورد خمینی: