جمعه, ۹ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

امامزاده باد در خراسان شمالی که هر بادی را شفا میدهد! قابل توجه ایرانیان عقب مانده!

قابل توجه ایرانیان عقب مانده، و ایرانیانی که سالهای زیادیست که مغزهایشان توسط تبلیفات دروغین و دکان بازار دینی آخوند ها فریب خورده اند. ایرانیانی که مُرده پرست و امام زاده پرست… و خلاصه دائما برای صواب بعد از مُردن و استخوان های درون قبر! و بیماریهای جسمی بدنبال استخوان مُرده های امامانی همچون رضا عربستانی در مشهد و حسین عربستانی در کربلا  و امام زاده های کشورهای عربی می گردند..! البته امام زادها و متولیانش و آخوند ها رایگان اجازه نمیدهند که صواب ببری، تا پول به جیبشون نریزی از صواب خبری نیست…! و نکته آخر اینکه تا روزی که ایرانی جماعت به دنبال آخوند و امامزاده پرستی و از این دست عقب ماندگی های دینی باشد، همیشه بدبخت و فقیر و بیچاره و بی آینده و عقب مانده خواهد بود، و برعکس اینکه آخوند ها و دکان داران اسلامی در ناز و نعمت و سرشار از مادیات و رفاهیات لذت دنیا را میبرند.

عامل تمام عقب ماندگی و بدبختی و فقر و مصیبت در ایران از وجود جماعتی مفتخور و انگل و سربار بنام آخوند و جمهوری اسلامی است. آخوند ها با پیروی از قوانینی عربی اسلامی دشمن پیشرفت کشور ایران هستند.

آخوند خوب آخوند مُرده است. آخوند ها عامل اصلی تمام عقب ماندگی ها و بدبختی ها در ایران هستند.