جمعه, ۹ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم: سخنان ناهید شقاقی درباره ازدواج کودکان و نظر آخوند ها و رژیم اسلامی ـ (قابل توجه زنان و مردان مسلمان ایرانی)

اسلام ناب محمدی، دین جنایت و خونریزی و سرکوبگریست. در دین اسلام چیزی بنام عدالت و برابری و انسانیت و انسان دوستی وجود ندارد. اسلام و مشخصا جمهوری اسلامی در ایران، کودک آزار، زن آزار، است. آخوند ها، پاسدار ها، بسیجیان ساندیس خور و دیگر گماشتگان رژیم اسلامی در ایران، یک مشت آدم های فاسد و دزد و جنایتکار و عقب مانده اند، و کشور ایران و زندگی اکثریت ایرانیان توسط همین اقلیت چماقدار و مسلح به اسارت و گروگان گرفته شده است. آزادی و برابری قانونی و فرهنگی و اجتماعی و حقوقی زنان و مردان، و سکولاریسم برای ایران.

ازدواج کودکان در ایران اسلام زده و ایرانیان نادان جنایتی بزرگ است که پدر و مادر های جاهل و شتسشوی مغزی شده توسط آخوند ها انجام میگیرد.

اسلام، آخوند ها، جمهوری اسلامی، دشمنان قسم خورده حقوق انسانی مردم و زنان و مردان و آزادی. آخوند خوب، آخوند مُرده است. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.