یکشنبه, ۲۴ شهریور , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

خط‌کشی دقیق و مهندسی‌شده جاده‌های ایران!

تاسف آور برای ایران که اسیر و زندانی جنایتکارانی همچون پاسداران و بسیجی ها و آخوند ها شده است.