یکشنبه, ۲۴ شهریور , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

فیلم: کسانی که میگویند چرا ملت کتاب نمی خرند، مردم گرسنه چجوری کتاب بخونند؟!

ازبیکاری و فقر و نداری و آوارگی کارگران و اکثریت مردم شریف ایران… تا زندگی اشرافی و سرمایه دارانه آخوندهای بیکار و مفتخور و مرتجع، و سران و گماشتگان رژیم اسلامی.