پنج شنبه, ۸ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم: آخوند مفت خور انگل سربار دروغگو: منشاء اب زمین از کجاست؟

عامل تمام عقب ماندگی و بدبختی و فقر و مصیبت در ایران از وجود جماعتی مفتخور و انگل و سربار بنام آخوند و جمهوری اسلامی است. آخوند ها با پیروی از قوانینی عربی اسلامی دشمن پیشرفت کشور ایران هستند.