پنج شنبه, ۸ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم: آخوند مفت خور انگل دروغگو: آیا میدانستید که رسول الله میتوانستند با استخوان ماهیچه هم صحبت کنند؟

کاخ حوزه درس خوانی طلبه ها در شهر قم. آخوند ها، مفتخور، بیکار، دزد، عقب مانده، دشمن ایران، و عامل تمام بدبختی های زندگی مردم ایران.

آخوند خوب آخوند مُرده است. آخوند ها عامل اصلی تمام عقب ماندگی ها و بدبختی ها در ایران هستند.