شنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

آخوند شکلات دزد سر قبر! آخوند ها، انگل ها و مفت خور ها و جنایتکاران ایران

ازبیکاری و فقر و نداری و آوارگی کارگران و اکثریت مردم شریف ایران… تا زندگی اشرافی و سرمایه دارانه آخوندهای بیکار و مفتخور و مرتجع، و سران و گماشتگان رژیم اسلامی.