سه شنبه, ۲۱ آبان , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

خاطره لجنزاری پر از کثافت بنام خمینی: آیت الله کاشانی در جواب آن شخص گفت خیلی خری

 

از تاریخی که آخوند خمینی خونخوار و جلاد قرن، وارد ایران شد، کشور ایران تبدیل به یکی بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشورهای دنیا گردید.