سه شنبه, ۱۷ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

پوستر فراخوان به اعتصاب بازار تهران از شنبه پنجم خرداد

اعتصاب عمومی، بهترین کار ممکن برای سرنگونی جمهوری اسلامی.

پوسترهای از سیت خبر یک: